ארצות-הברית: חוק "שיפור רוחב-הפס" אושר בקונגרס

ארצות-הברית היא מהמדינות המספקות את עיקר התעבורה ברשת האינטרנט. אולם, במשך השנים נראה כי חל פיחות ברמת שיפור רוחב הפס באיזורים רבים בארצות-הברית, ביחס למדינות אחרות. ה-Broadband Data Improvment Act (חוק "שיפור רוחב-הפס"), שאושר על ידי הקונגרס האמריקאי, מנסה לטפל בבעיה זו. מטרת החוק היא לשפר את רוחב הפס לצרכן האמריקאי, בדגש על הפריפריה ואיזורים שאינם בעדיפות כלכלית של ספקיות התשתית והגישה. על פי החוק, ינתנו לרשויות שונות בממשל הפדראלי כלים למדוד ולהעריך את הסוגיה, גם אם לא מדובר באפשרות לחייב את הספקיות לשפר את הגישה באותם איזורים. כך, מנהל האוכלוסין הפדראלי האמריקאי ידרש להוסיף שאלות בנוגע לטיב רוחב הפס והגלישה באינטרנט בשאלונים הסטנדרטיים לתושבים. בנוסף, הוועדה הפדראלית לתקשורת (ה- FCC) תוכל לערוך סקרים אודות טיב רוחב הפס ברחבי ארצות-הברית. מקור: Washington Post.