ישראל: גוגל תחשוף את כל כתובות ה-IP של בלוגר

אולי יעניין אותך גם

בית משפט השלום בראשון לציון הורה לחברת Google Inc למסור לו רשימה של כתובות IP, ששימשו בלוגר לצורך פרסומים שהם מעוולים לכאורה. ראשית המחלוקת בבקשה קודמת למתן צו לחשיפת כתובת IP, של כותב יומן רשת (בלוג) הקרוי "מה מתרחש בשערי תקווה". המבקשים (חיים בלומנפלד, גדעון עידן ואבי יעקובוביץ), חברי ועד היישוב, טענו כי פרסומי הבלוגר האנונימי מהווים לשון הרע אודותם. בבקשה זו הגיעו הצדדים להסדר דיוני, לפיו: א. כתובת ה-IP מצויה בידי גוגל; ב. הצדדים ימסרו לבלוגר, באמצעות הבלוג, הודעה משותפת בדבר הדיון המזמינה אותו לחשוף את זהותו; ג. עם פרסום ההודעה תימסר כתובת ה-IP לביהמ"ש ובכך יבוא לסיומו חלקה של גוגל בהליך. למרות ההודעה שניתנה לו, לא התייצב הבלוגר לדיון, על-כן נתן ביהמ"ש צו למסירת כתובת ה-IP. אלא שנתברר שהבלוגר לא החזיק כתובת IP קבועה ושהכתובת שנמסרה הביאה לאיתורו של "פלוני" אחר, הוא המשיב 2, שטען כי אינו מעורב כלל בבלוג נשוא הבקשה. לפיכך, עתרו המבקשים להורות לגוגל למסור את כל כתובות ה-IP של הבלוגר.

השופט אורן שוורץ קבע כי אין לקבל את טענת המבקשים כאילו Google הטעתה את הצדדים לדיון, בכך שלא הודיעה כי הבלוגר עושה שימוש בכתובת IP דינאמית. גוגל תמכה את תשובתה בתצהיר, ממנו עלה כי לא ידעה, בעת חתימת ההסדר הדיוני או לאחריו שמדובר בכתובת IP דינאמית. לפיכך,קבע ביהמ"ש כי יש לדחות הבקשה לנקיטת הליכים לפי פקודת ביזיון ביהמ"ש כנגד גוגל. כאשר נבחנה תכלית ההסדר שנערך בין המבקשים לגוגל, שקיבל תוקף של החלטה, סבר ביהמ"ש שאין די במסירת כתובת IP בודדת, כפי שנמסרה בזמנו על-ידי גוגל. "תכלית ההסכם היא חשיפת זהותו של הבלוגר ומכאן שהיא מחייבת, במקרה של שימוש בכתובת IP דינאמית, למסור את כל הכתובות הרלוונטיות לרשימת המועדים של הפרסומים". ביהמ"ש ציין כי לשיקול זה מתווסף שיקול מהותי ביותר, הוא טענתו של פלוני כי אינו מעורב בבלוג וכי נקלע לפרשה בעל כורחו. אי-מתן הצו יותיר את פלוני בסיטואציה בה תימנע ממנו הוכחת טענתו שלא הוא הבלוגר המבוקש. נקבע כי Google Inc תמסור לביהמ"ש, במעטפה אטומה, את רשימת כתובות ה-IP על פי המועדים המבוקשים {בש"א 567/08 א 4854/07 בלומנפלד חיים ואח' נ' Google Inc ואח'}.