אושרה בקשת הפטנט של מיקרוסופט על PgUp ו-PgDn

אם בחרתם לגלול מטה כדי לקרוא ידיעה זו, שלא באמצעות העכבר, יש סיכוי שהשתמשתם בפטנט מספר 7,415,666. הפטנט עוסק בלחצנים "Page Down" ו-"Page Up", הנמצאים על כל מקלדת PC. למרות שהלחצנים קיימים שנים, בטרם ייסוד מיקרוסופט (הלחצנים היו קיימים עוד על מקלדות IBM מתחילת שנות השמונים), הרי שרדמונד הגישה בקשה לרישום לחצנים אלו כפטנט בשנת 2005. הפטנט תואר בביטוי "שיטה ומערכת המוטמעת במציג מסמכים על מנת לאפשר גלילה ניכרת ומדוייקת במסמך, כגון גלילת עמוד בודד, ללא קשר לתקריב שבו נצפה העמוד". באופן דומה, רשמה החברה כפטנט גם את הלחיצה הכפולה על העכבר (double click) ואת הגלגלת שעל עכברי המחשב. מקור: ZDnet.