AT&T: אנו מסוכנים לפרטיות? ראו את גוגל

אולי יעניין אותך גם

ענקית התקשורת AT&T וכן ספקיות גישה נוספות, הוזמנו לשימוע בקונגרס האמריקאי, בגין טכניקות שהן מפעילות אצל לקוחותיהן, לצורך בקרה ומעקב אחר הרגלי הגלישה שלהם. לאחרונה התפרסם שספקיות גישה רבות מפעילות טכנולוגייה בשם Deep Packet Inspection, המאפשרת להן לעקוב בצורה מדוייקת אחר תוכנה של כל חבילת מידע הנשלחת או מתקבלת ממחשבי הלקוחות. במכתב שנשלח לקונגרס מטעם AT&T, טענה האחרונה כי התנהלותה של ענקית החיפוש גוגל חמורה פי כמה ואינה זוכה להתייחסות דומה. לדוגמה, מציינת AT&T שסרגל הכלים של גוגל שולח לשרתיה את היסטורית הגלישה של המשתמשים, מבלי שרבים יודעים כי יש באפשרותם למנוע זאת. לפי המכתב, לגוגל קיימת היום היכולת לצפות בכל נתוני הגלישה של רוב הגולשים ברשת, לרבות: היסטורית הגלישה, שאילתות חיפוש, תכתובות דואל ועוד. מקור: Wired.com.