הכנסת אומרת כן! להסדרה עצמית של תוכן משתמשים

אולי יעניין אותך גם

אתרי האינטרנט הגדולים בישראל - ובהם Ynet, קשת, רשת, קבוצת הארץ, וואלה!, תפוז ו- NRG - הסכימו עקרונית להסדרה עצמית חדשנית של תוכן משתמשים באינטרנט. ההסכמה לנטר 'טוקבקים' לפני פרסומם או מיד לאחריו כפופה לקבלת חסינות מהכנסת, כדי שהאתרים לא ייחשבו כמי שנושאים באחריות לעוולות בפרסומים הללו גם אם בחנו אותם קודם להעלאתם לרשת. זוהי חסינות נוספת על זו שניתנת בטיוטת חוק מסחר אלקטרוני. ההסדרה מבקשת לצמצם את הסכנה שיפורסמו 'טוקבקים' המהווים בעליל עוולות של הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, חשיפת שמות נפגעי עבירות מיניות, הסתה לאלימות, חרפות וגידופים בוטים ותוכן פדופילי.

מסמך ההסדרה גובש על ידי איגוד האינטרנט הישראלי בשיתוף האתרים, במענה להצעת חוק פרטית של ח"כ ישראל חסון שביקשה להטיל על אתרי תוכן גדולים אחריות לדברי הגולשים. ההסדר המתגבש הוצג היום בפני ועדת המדע של הכנסת וקיבל את ברכתה. מטרתו ליצור איזון בין הזכות לחופש ביטוי לבין צמצום השימוש לרעה בזכות זו על מנת לפגוע בזכויות אדם אחרות, כגון הזכות לשם טוב ולפרטיות.

 עו"ד חיים רביה, שייצג את איגוד האינטרנט בדיון, הציג את טיוטת מסמך ההסדרה העצמית ונימק את חיוניותו באופן היישום של האינטרסים המשותפים הקשורים לשיח ציבורי נכון ופתוח. עו"ד רביה סקר את החקיקה ואת החיוניות במתן חסינות לאתרי האינטרנט שיישמו את מדיניות ההסדרה העצמית. הוא הבהיר את הבעייתיות בבדיקת מהו פרסום אסור, אמר שברור בעליל שתהיינה טעויות באישור פרסום כמו גם במניעתו, וקרא לכנסת לאמץ הסדר חסינות דומה לזה שהעניק הקונגרס האמריקאי לספקי התוכן הגדולים בארצות-הברית במסגרת ה- Communication Decency Act. ד"ר קרין ברזילי-נהון הציגה את היתרונות בהסדרה עצמית והיישום שלה ברגולציה בתחום התוכן באינטרנט.

במהלך דיוני הוועדה אמר ח"כ ישראל חסון (ישראל ביתנו) כי הוא מברך על עצם קיומו של מהלך של הסדרה העצמית במתכונתו הנוכחית וכי הוא מסכים לבחון את מסמך ההסדרה שהוגש לוועדה. בהתאם לכך יקפיא את הצעת החוק שיזם בנושא.

מנגד, ד"ר יובל קרניאל התבטא כנגד ההסדרה העצמית בטענה שלדעתו ההסדר המוצע ייצור צנזורה עצמית ופרטית בצורה מוגזמת שתפגע בחופש הביטוי באינטרנט משיקולים כלכליים גרידא. ד"ר קרניאל הציע להוסיף גורמים שאינם אינטרסנטיים להליך ההסדרה ולכך הסכים יו"ר וועדת המדע, ח"כ מיכאל איתן (ליכוד) שהוסיף כי הליך זה חייב להיות חשוף לציבור. בנוסף, קבע חה"כ איתן כי מן הראוי להתאים את הצעת חוק מסחר אלקטרוני כך שתתייחס להסדר ולחסינות שתוקנה לאתרים שיפעלו במסגרת הסדר זה וכי תוקם מועצה ציבורית שתפקח על יישום ההסדר.

עו"ד תמר קלהורה, נציגת משרד המשפטים, קבלה על ההסדר משום שלטענתה הוא מעביר את השליטה על הטוקבקים לגופים אזרחיים וכי הסדר הליך "הודעה והסרה" המוצע בהצעת חוק מסחר אלקטרוני מספק. מחלוקת שהתעוררה בין עו"ד קלהורה לבין ח"כ חסון בנוגע לסמכותם של פקידים במשרד המשפטים לקבוע ענייניים שבמדיניות ציבורית ללא אישורו של השר, הובילה לכך שח"כ חסון דרש ששר המשפטים יתייצב לדיונים הקשורים לחוק מסחר אלקטרוני.