ICANN 'איבד' את שמות המתחם שלו לזמן קצר

אולי יעניין אותך גם

התאגיד להקצאת שמות מתחם וכתובות אינטרנט (ICANN), גוף העל להסדרת רישום שמות מתחם באינטרנט, איבד לזמן קצר את שמות המתחם שלו עצמו. הפאשלה התרחשה כאשר אחד מהרשמי-המשנה, עליו מפקח התאגיד, שוכנע במרמה להעביר את שמות המתחם לצד שלישי. התקלה התגלתה במהרה ושמות המתחם הוחזרו למחזיק החוקי בהם בתוך כ-20 דקות. הארגון מסר בהודעה רשמית כי ינקוט באמצעי אבטחה והגנה על-מנת למנוע מתקלות כאמור לחזור על עצמן. שמות המתחם ש'אבדו' לארגון הם ICANN.com ו-IANA.com, כתובת המשמשות בדרך כלל להפניה לאתרים הרשמיים של הארגון (ICANN.org ו-IANA.org), שלא הושפעו מהתקרית. מקור: AustralianIT.