למי שייך שם המתחם viagra.org.il?

אולי יעניין אותך גם

ה- IL-DRP הוא שירות יישוב מחלוקות חלופי שמפעיל איגוד האינטרנט הישראלי, הגוף האמון על רישום שמות מתחם תחת סיומת המדינה של ישראל (il.). השירות מיועד ליתן מענה מהיר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם תחת הסיומת הנ"ל. לאחרונה התפרסמה החלטה בעתירה שהגישה חברת Pfizer Inc, כנגד הקצאת שם המתחם viagra.org.il. בין היתר, טענה העותרת כי - היא בעלת הזכויות בסימן המסחר "Viagra", הרשום בישראל; כי המחזיק הפעיל אתר באמצעות שם המתחם והציע בו למכירה תרופות; כי המחזיק רשם את שם המתחם בחוסר תום-לב ועוד. לטענת העותרת, מעשיו ומחדליו של המחזיק היוו: הפרת ודילול סימן מסחר, גניבת עין, הטעייה, התערבות לא הוגנת, עשיית עושר ולא במשפט, פגיעה במוניטין ועוד. המחזיק לא השיב לטענות העותרת.

חבר הפאנל, ד"ר יובל קרניאל, החליט לקבל את העתירה ולהעביר את שם המתחם לעותרת. קרניאל קבע כי שם המתחם זהה לסימן המסחר שלעותרת הזכויות בו וכי אין בסיומת org.il., המיועדת בעיקרה לגופים שאינם מסחריים, בכדי להבדיל בין שם המתחם לסימן המסחר. עוד נקבע, כי העותרת הוכיחה כי המחזיק רשם את שם המתחם על-מנת למשוך משתמשי אינטרנט לרכוש את התרופה ויאגרה באתר. זאת, על-ידי יצירת הטעייה מכוונת וקישור בין שם העותרת למקור התרופות הנמכרות באתר. לדברי קרניאל, אין כל הסבר סביר אחר לרישום שם המתחם על-ידי המחזיק, לאור זכויותיה המפורסמות של העותרת בסימן המסחר. יתרה מכך, העותרת סיפקה ראיות נוספות בדבר התנהלותו של המחזיק, המעידות כי המחזיק רשם והשתמש בשם המתחם בחוסר תום-לב. בכלל זה, מיד לאחר ששלחה העותרת מכתב התראה למחזיק, חסם המחזיק את הגישה לאתר ושינה את פרטי הקשר במרשם לפרטים פיקטיביים. בנוסף, מחק את המחזיק את תוכן האתר, למעט הודעה המפנה את משתמשי האתר לאתר אחר, שהציע למכירה תרופה המכונה Viagra. להחלטה המלאה (באנגלית).