הסכם קיבוצי מגן על פרטיות עובדים במחשבים

אולי יעניין אותך גם

הסכם קיבוצי חדשני בין ההסתדרות לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים קובע כללים להגנה על פרטיות עובדים במערכות מידע. ההסכם, שייחתם היום, קובע, כי העובד יכול להשתמש במחשב במקום העבודה גם לצורך פעולות אישיות, שאינן קשורות לעבודתו, בהיקף מידתי ובזמן סביר, בהתאם להוראות הדין ובהתאם לקבוע בהסכם. יחד עם זה, למעסיק יש זכות לקבוע כללי שימוש במחשב במקום העבודה כמו גם כללים בעניינים שונים, כולל פעולות ניטור ואימוץ כללי תקינה מוכרים בעניין בטחון המידע. על המעסיקים נאסר לעשות שימוש במידע אישי, שיימצא כתוצאה מהאמצעים שינקטו. הסכם אף קובע, כי המעסיק רשאי לערוך בדיקה במחשבו של העובד, אם מתעורר חשד, שנעשה בו שימוש המנוגד לחוק או שיש בו כדי לפגוע בעסק. לכל כניסה לתיבת דואר אישית במסגרת בדיקה, הנושאת כתובת עם שם העובד בלבד ולקבצים האישיים שלו, נדרשת הסכמה מפורשת מצד העובד, ואם ביקש זאת העובד, יעשה הדבר בנוכחותו. ההסתדרות והמעסיקים יפנו בקרוב לשר התעשייה והמסחר בבקשה ליתן צו הרחבה להסכם, כך שיחול על כלל העובדים והמעסיקים בישראל. מקור: גלובס.