ישראל: למי שייך שם המתחם expedia.co.il?

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט המחוזי בירושלים הכריע לאחרונה במחלוקת שעניינה בשם המתחם expedia.co.il וזכויות האחזקה בו. התובעת, Expedia Inc, היא חברה זרה המתמחה במתן שירותי תיירות מקוונים ופועלת תחת סימן המסחר 'Expedia' (הרשום גם בישראל). הנתבעים, דרורי יקותיאלי ו- Trip-L-W, הם חברת תיירות ומנהלה, העוסקים בשיווק מקוון של שירותי תיירות. הנתבעים רשמו את שם המתחם שבמחלוקת במהלך שנת 2006. התובעת טענה כי הנתבעים השתמשו בשם המתחם לצורך קישור לאתר הנתבעת 2, על-מנת לנצל את המוניטין שרכשה התובעת, להטעות לקוחות פוטנציאליים ולהובילם לאתר הנתבעת 2. מנגד, טענו הנתבעים כי לצורך פרסומיהם האינטרנטיים הם עושים שימוש בשם מתחם אחר וכי רשמו את שם המתחם שבמחלוקת, בין היתר,  "כאמצעי הגנה לשימוש עתידי". הצדדים הסמיכו את ביהמ"ש ליתן פס"ד בפשרה, לפי הוראות ס' 79א' לחוק בתי המשפט. השופט רפאל כרמל פסק כי במקרה הנדון קיימת התנגשות בין זכויות התובעת בסימן מסחר רשום, לבין רישום שם המתחם בשם הנתבעים, כשהוא נושא בחובו את סימן המסחר. נקבע כי רישום כתובת אלקטרונית (Domain Name) באינטרנט, בדומה לרישום סימן מסחר, מקנה לבעל הכתובת את הזכות הבלעדית והייחודית להשתמש באותה כתובת. יש בכך משום זיהוי המשתמש כלפי שאר המשתמשים ברשת. כשהוא סוקר החלטות שניתנו בישראל בענין שמות-מתחם, קבע השופט כי בתחרות בין השימוש בשם המתחם, לבין סימן מסחר רשום, יד סימן המסחר הרשום על העליונה ושימוש שנעשה בשם מתחם זהה, או זהה למדי, ייחשב כהפרת סימן המסחר הרשום. נקבע כי הנתבעים יחדלו מלעשות כל שימוש בסימן EXPEDIA בשם המתחם המפר ויעבירו את זכויות השימוש בשם המתחם expedia.co.il לזכות ולידי התובעת, אשר תהא רשאית לעשות בו שימוש בלעדי. כל זאת, במעמד וכנגד תשלום סך של 20,000 ש"ח {א 9136/07 Expedia Inc נ' דרורי יקותיאלי ואח'}.