מזוז: מעביד יוכל לעיין בדואל של עובד רק בהסכמתו

אולי יעניין אותך גם

גלובס מדווח כי היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, הגיש את עמדתו במסגרת הליך המתנהל בביה"ד הארצי לעבודה, ולפיה - מעביד אינו רשאי לחדור לדואר אלקטרוני של עובד, אלא אם העובד נתן לכך את הסכמתו מרצון ומדעת. מעמדת מזוז משתמע כי במידה ואין הסכמה כאמור מצד העובד, רק במקרים חריגים ניתן יהיה ללמוד על הסכמה מכללא. עמדת היועמ"ש הוגשה במסגרת ערעור על החלטת ביה"ד האזורי לעבודה בת"א, שקבעה כי למעביד מותר, בנסיבות מסוימות, לעיין בהודעות דוא"ל של עובדיו. לפני כשנה, קבעה השופטת דוידוב-מוטולה, במסגרת תביעה שהגישה העובדת טלי איסקוב ענבר נגד מעסיקיה בעבר (חברת פאנאיה), שיש לראות באיסקוב כמי שנתנה את הסכמתה לעיון מעסיקיה בתכתובת הדוא"ל שלה וזאת משום שתיבת הדוא"ל ניתנה לה לצורכי עבודה. בנוסף, הנתבעת הבהירה לאיסקוב כי היא נוהגת לנטר את הדוא"ל. עוד נימקה השופטת, כי איסקוב עירבה תכנים אישיים ומקצועיים בהודעות ובכך ויתרה על זכותה לפרטיות בהן. לבסוף, קבע ביה"ד כי הפגיעה בפרטיות היתה מזערית, שכן לא דובר בתוכן בעל אופי אישי וכי החברה עיינה בהודעות הללו רק כדי להתגונן מפני התביעה שהגישה נגדה העובדת.

איסקוב הגישה בקשת רשות ערעור על ההחלטה, בה טענה כי יש בהחלטה משום פגיעה בלתי מתקבלת על הדעת בחירות העובד ובזכותו לשמירה על מתחם פרטיותו. בין היתר, טענה איסקוב כי החברה מעולם לא טענה כי ברצונה לעיין בהודעות שבתיבות הדוא"ל האישיות וכי לא הייתה יכולה לצפות כי הודעותיה ייחשפו לעיני זרים. לדבריה, הניטור בחברה נועד לפקח על חדירת וירוסים ותפעול המחשב בלבד. לפיכך, התבקש בית הדין הארצי לבטל את ההחלטה לעיל ולקבוע כי אין לקבל את הודעות הדואל כראיה בהליך.

בשל תקדימיות הסוגיה והשלכותיה, התייצב היועץ המשפטי לממשלה בערעור וביקש לקבל אותו, משום שלדעתו לא הייתה הסכמה מדעת של איסקוב לפגיעה בפרטיותה. לדבריו, סביר יהיה לייחס לעובד הסכמה חופשית, אם הפגיעה נעשתה על-ידי המעביד לתכלית ראויה, בהתחשב בנסיבות נתונות ואם זו עומדת במבחני המידתיות. לדעתו של מזוז, במקרה של איסקוב לא התקיימה הסכמה מדעת כאמור.