ישראל: אושר החוק האוסר דואר זבל

אולי יעניין אותך גם

הכנסת אישרה היום בקריאה שניה ושלישית את התיקון לחוק התקשורת, האוסר על משלוח דואר זבל וצורות אחרות של פניה אלקטרונית שלא ניתנה לה הסכמה בכתב ומראש (חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008). החוק אושר ברוב של 27 קולות, ללא מתנגדים, לאחר שהסתייגותו של ח"כ בני אלון שביקש לרכך את ההוראות החלות על שיווק טלפוני אוטומטי – נדחו. ייכנס לתוקף שישה חודשים לאחר פירסומו ברשומות. הוא חל בעיקר על דואר אלקטרוני, מסרים קצרים (SMSים), שיחות טלפון בחיוג אוטומטי ומשלוח פקסים. בין השאר קובע החוק כי בית המשפט יכול לפסוק פיצויים בלא הוכחת נזק על כל הודעה שקיבל נמען בסכום של עד 1,000 ₪ וכי ניתן לתבוע על הפרת הוראותיו בתובענה ייצוגית. מקור: Ynet.