BSA: פיראטיות התוכנה ממשיכה לגרום להפסדי ענק

אולי יעניין אותך גם

הדו"ח השנתי של ה-BSA, גוף המאגד ענקי תוכנה כמו מיקרוסופט, אפל, קומפאק ואדובי, קובע כי היקף ההפסדים לחברות התוכנה הגיע לסך של כ-48 מיליארד דולר בשנה החולפת. עם זאת, מציין הדו"ח השנתי החמישי של הארגון כי במרבית המדינות חלה נסיגה בשיעור הפיראטיות (ב-67 מתוך 108 המדינות הכלולות בדו"ח). הנתונים, כמובן, עדיין פסימיים: בהשוואה לנתוני שנת 2006, חלה ב-2007 עלייה של 8 מיליארד דולר בהפסדים מהכנסות. כמו כן, שיעור פיראטיות התוכנה העולמי גדל ב-3% והוא מסתכם ב-38 אחוזים. בהתאם לדו"ח, ישראל מצויינת כמדינה בעלת אחוזי פיראטיות תוכנה נמוכים יחסית (32%, בדומה לשנת 2006) וזאת לעומת מדינות כגון ארמניה, בנגלדש, אזרביג'אן ומולדובה, שם שיעורי פיראטיות התוכנה מגיעים ל-92%. על פי הדו"ח, היקף ההפסדים לחברות התוכנה הפועלות בישראל הגיע לסך של 121 מיליון דולר בשנה החולפת, גידול של 19 מיליון דולר לעומת שנת 2006. מקור: CNET News.com.