ישראל: חיבור המחשב לממיר חייב בתשלום אגרה

עודד מאור, שופט בית-משפט השלום בת"א, קבע כי אדוארד רודוי, שחיבר את מחשבו האישי באמצעות כרטיס טלוויזיה לממיר של חברת YES, חייב לשלם את אגרת רשות השידור. רודוי טען כי השילוב בין המחשב, צג המחשב, כרטיס הטלוויזיה והממיר של חברת הכבלים או הלוויין אינו מהווה "מקלט טלוויזיה" לפי חוק רשות השידור. בית המשפט קבע כי על פי מבחני הפסיקה, הרי שכל הרכיבים הללו יחדיו מהווים מקלט טלוויזיה ועל כן חויב רודוי לשלם את האגרה. בהערת אגב, הבהיר השופט כי "מחשב אליו מחובר צג וכרטיס טלוויזיה המאפשר צפיית שידורים באינטרנט, אינן מהווים מקלט טלוויזיה, באשר המחשב אינו מחובר למקור חיצוני לקליטת השידורים, ובאשר השידור נצפה באמצעות רשת האינטרנט". עוד קבע השופט שגם טלפון סלולרי המאפשר צפייה בתוכניות המשודרות באינטרנט אינו מהווה מקלט טלוויזיה.

law.co.il מעיר כי כרטיסי טלוויזיה הם כמעט לעולם רכיבי מחשב שייעודם הוא אחד - לאפשר למחשב להתחבר למקור חיצוני לקליטת שידורים שאינם נצפים באמצעות רשת האינטרנט. על כן, ניתן להניח כי פסק הדין אינו פוטר את המחזיקים בכרטיסי טלוויזיה מתשלום אגרה, אלא רק קובע כי אין לדרוש תשלום אגרה בשל צפייה בשידורים באמצעות רשת האינטרנט {א 724128/07 רשות השידור נ' רודוי אדוארד}.