הארוורד תאפשר גישה פתוחה לכל המחקר המשפטי

אולי יעניין אותך גם

הפקולטה למשפטים של הארוורד הצביעה פה אחד בעד מתן גישה חופשית לכל החומרים המשפטיים שיוצרים המרצים והחוקרים בפקולטה. בכך הופכת הארוורד לפקולטה הראשונה למשפטים בארצות-הברית שמאמצת צעד מעין זה. לפי המדיניות החדשה, הפקולטה תציב מאמרים שכתבו חברי סגל במאגר מקוון שתכניו יהיו ניתנים לחיפוש וזמינים לשירותים אחרים כדוגמת Google Scholar. מחברי המאמרים רשאים להפיץ אותם גם באתר האינטרנט שלהם ומורים - הן בהארוורד והן בבתי ספר אחרים - רשאים להשתמש בהם באופן חופשי כל עוד אינם עושים כך לשם הפקת רווח.