בקשה לייצוגית נגד מכון התקנים בגין גביית אגרות באתר

האתר TheMarker מדווח על הגשת בקשה לביהמ"ש המחוזי בת"א, לאישור תביעה ייצוגית בסך 20 מיליון ש"ח כנגד מכון התקנים הישראלי. אלון איתן, התובע הייצוגי, טוען כי המכון גובה תשלומים שלא כדין עבור קבלת תדפיסי תקנים או עיון בהם באתר האינטרנט של המכון. לדבריו, כל המבקש לקבל באמצעות אתר המכון תדפיס של התקן שקיבל, או לעיין בו, יכול לעשות זאת רק כנגד תשלום אגרה. לגרסת התובע, חוק התקנים קובע כי עיון בתקן רשמי ייעשה ללא תשלום וכי הפרשנות הנכונה של האמור כוללת גם עיון באתר האינטרנט של המכון.