ישראל: נפסלו הודעות דוא"ל שהושגו תוך פגיעה בפרטיות

אולי יעניין אותך גם

ביה"ד האזורי לעבודה בנצרת נעתר לבקשתו של עובד, במסגרת הליך שהוא מנהל כנגד מעבידתו, להוציא מספר הודעות דוא"ל שצורפו לתצהיר שהוגש מטעם המשיבות. הנימוק לבקשה - לצורך השגת ההודעות הללו, אגב כניסה לתיבת הדואר האלקטרוני שלו במקום העבודה, נעשתה פגיעה בפרטיותו של העובד. ביה"ד ציין כי כיום, במקומות עבודה רבים, מחוברים המחשבים לרשת המחוברת לשרת, שעל גביו נשמר מידע רב מביצוע פעולות רבות במהלך העבודה היומיומית, לרבות תכתובת דוא"ל. השופט חיים ארמון קבע כי ניתן לראות כל משתמש ברשת כבעל ציפייה סבירה לפרטיות ולמניעת הגעה ועיון בתוכן הודעות הדוא"ל שלו, כל עוד לא ויתר על כך במפורש. נקבע כי בהיעדר ויתור מפורש של העובד על זכותו לפרטיות, יהיה קשה לראותו כמי שויתר על כך באמצעות הסכמה מכללא. כך - גם אם מדובר במידע שנשמר במאגר מידע משותף שנמצא בבעלותו הקניינית של המעביד.

ביה"ד ציין כי הקביעה שנעשתה פגיעה בפרטיות אינה מחייבת את המסקנה שיש לקבל את הבקשה, הואיל וזכות זו אינה מוחלטת ויש לאזן אותה מול אינטרסים אחרים. השופט ארמון קבע כי למרות שלכאורה מבקשות המשיבות לעשות שימוש בהודעות במסגרת ההליך ל'תכלית ראויה', הרי שיש לתת את הדעת לנזק העלול להיגרם לעובדים אחרים באותו מקום עבודה ובמקומות נוספים העושים שימוש בתיבות דוא"ל כדבר שבשגרה. לפיכך, הורה ביה"ד להוציא את הודעות הדוא"ל מחומר הראיות שלפניו {עב' 1158/06 אפיקי מים - אגודה חקלאית שיתופית לאספקת מים בבקעת בית שאן בע"מ ואח' נ' רני פישר}.