אתר לחיפוש שותף למגורים אינו חסין מתביעת אפליה

אולי יעניין אותך גם

אתר האינטרנט Roommates.com, המסייע למשתמשיו לאתר שותף למגורים, אינו יכול לטעון לחסינות מפני תביעת אפליה. כך קבע בית המשפט הפדראלי לערעורים (9th Circuit). הסיבה - האתר, הטוען כי הוא פורום אינטרנטי בלבד, מחייב את משתמשיו לענות על שאלות הנוגעות למינם, מצבם המשפחתי והעדפתם המינית. הפסיקה האחרונה מציבה גבולות לחוק הפדראלי האמריקאי, ה-Decency in Communication Act מ-1996, הקובע שאין לראות בספק מידע אינטראקטיבי המפרסם של תוכן משמיץ שמקורו בצד שלישי כאחראי. בית המשפט קבע שהחסינות שמקנה החוק אינה חלה על האתר דלעיל, הואיל והמידע שהמשתמשים מספקים במהלך הרשמתם לאתר מהווה שידול לפרסום תכנים מפלים. בית המשפט נתן דגש לכך שהמשתמשים חייבים לספק את המידע האמור כתנאי לקבלת השירות. עוד ציין ביהמ"ש כי בעצם כך שהאתר קבע מספר תשובות קבועות מראש, הוא הפך להרבה יותר ממעביר הלאה של המידע שסופק על-ידי אחרים, אלא ממש ליזם של אותם תכנים מפלים נשוא התביעה. מקור: WIRED.