חוק הדואז אושר לקריאה שנייה ושלישית

אולי יעניין אותך גם

הצעת החוק הממשלתית למניעת שליחת דואר זבל {הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 33), התשס"ה-2005}, אושרה היום באופן סופי לקריאה שניה ושלישית, ברוב של 6 תומכים מול 2 מתנגדים. ועדות הכלכלה והמדע דחו זה עתה את הסתייגותו של חבר-הכנסת בני אלון, שביקש ליצור מנגנון Opt-Out באמצעות רשימת "אל תתקשר אליי", לחיוג אוטומטי והודעות טקסט (SMS). ההסתייגות נדחתה לאחר שנציגי משרד התקשורת התריעו שאם תתקבל ההסתייגות, תמשוך הממשלה את הצעת החוק במלואה. חברי הכנסת מהקואליציה התגייסו לתמוך בהצעת החוק של הממשלה. כעת, תועבר ההצעה להצבעה במליאת הכנסת. החוק אמור להיכנס לתוקף בתוך חצי שנה מאישורו הסופי. גילוי נאות: עו"ד חיים רביה השתתף בדיוני הועדה כנציג איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר).