הצעת חוק: חובה לפרסם פרטי אבידות באינטרנט

חברי-הכנסת ניסן סלומינסקי ואורי אריאל הניחו על שולחן הכנסת את הצעת חוק השבת אבידה (תיקון – חובת פרסום באינטרנט), התשס"ח-2008. הצעת החוק קובעת כי משטרת ישראל תפרסם באתר האינטרנט הרשמי שלה פרטי אבידות אותם היא מחויבת לקבל על פי תקנות השבת אבידה. לדברי המציעים, בכך גם תיישם המשטרה את תקנה 5 לתקנות דלעיל, הקובעת כי "המשטרה תפעל בשקידה סבירה לגילוי בעלה" {הצעת חוק פ/3509/17}.