אושרה תביעה ייצוגית נ' בזק בשל מהירות הגלישה בפס רחב

בית המשפט המחוזי בתל-אביב אישר הגשת תביעה ייצוגית נגד בזק בהיקף של 100 מיליון שקל (נכון לשנת 2005). התביעה טוענת שבזק גבתה מחיר מלא מלקוחות ה-ADSL שלה, למרות שבפועל היו בעיות טכניות בגלישה. התביעה הוגשה בשמם של לקוחות "WOW", שהצטרפו למסלול גלישה במהירות מסוימת בשלוש השנים שקדמו להגשתה בדצמבר 2005. לפי התביעה, לא היתה מניעה טכנית לספק ללקוחות את המהירות המובטחת, אך בפועל הגלישה הופסקה או סופקה מהירות גלישה שונה למרות שבזק גבתה תשלום כאילו השירות אפשרי וניתן בפועל.

התובע, יוסי ניר, טען כי בזק שידלה צרכנים להתקשר עימה בשירות כשהיא אינה ערוכה טכנית לספק את השירות באזורים מסוימים במהירות הגלישה המובטחת. השופט דרורה פלפל קבעה, בין השאר, כאשר התירה את התביעה כי מדובר בעניין טכני במהותו, שפרטיו יכולים היו להיות מסובכים לאדם הסביר, שלא היה מטריח את עצמו לבית המשפט בסוגייה זו, ולכן התביעה הייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין {בש"א 27467/05 א 2677/05 יוסי ניר ואח' בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ}. מקור: גלובס.