אי-די-אס-אל עירום בישראל

משרד התקשורת החליט לחייב את חב' בזק לספק קווי ADSL 'עירומים' (דהיינו, בלא שהמנוי יתחייב לרכוש מבזק גם שירותי טלפוניה או שירותי ערך מוסף אחרים). החיוב ייעשה בדרך של תיקון רשיון החברה. מטרתו - להגביר את התחרות בתחום הטלפוניה הפנים-ארצית הנייחת על-ידי כך שחברות המבקשות לספק שירותי טלפוניה נייחת באמצעות Voice over Broadband יוכלו להציע למשתמשי ה- ADSL הצעות כדאיות מבחינה כלכלית. לדברי המשרד, "מזה זמן רב מתקבלות במשרד התקשורת פניות ותלונות רבות בנוגע לכריכה בין שירות ה-ADSL בשירות קו הטלפון. לגרסתם של הפונים, אין הצדקה לחייב מנוי המבקש להתחבר אך ורק לשירותי הגישה ל- ISP גם ברכישת קו מנוי טלפון הכרוך בתשלום דמי התקנה ודמי שימוש קבועים".