שגיאה במחשבי ההוצאה לפועל הובילה לגביית יתר

בהחלטה שפרסם נמרוד פלקס, ראש לשכת ההוצאה לפועל בירושלים, נקבע כי בשל טעות ביישום הוראות חוק ריבית והצמדה במחשבי ההוצאה לפועל, בכל הנוגע לתיקי ביצוע שטרות, נגבו מחייבים סכומים שלעיתים הגיעו עד פי שלוש מהקבוע בדין. תיקון מספר 8 לחוק הריבית קבע כי החל משנת 2003, אין לגבות ריבית פיגורים מחייבים. תיקון זה לא עודכן במחשבי ההוצאה לפועל וריבית זו נגבתה, כך נקבע, שלא כדין. פלקס ציין בהחלטתו כי "מן הראוי שהאחראים על הענין בהנהלת בתי המשפט יפעלו לשם התאמת חישובי מחשב ההוצאה לפועל להוראות הדין. שכן, הציבור הרחב מסתמך על חישובי מערכת ההוצאה לפועל, תוך הנחה כי החישובים הללו עולים בקנה אחד עם הוראות הדין" {תיק הוצל"פ 03/22399/04/4}.