ישראל: יש לפקח על פרסומים באינטרנט

כך נקבע בדו"ח וועדת וינוגרד, בפרק העוסק בבטחון המידע במלחמת לבנון השניה. פרט לבדיקת ביצועי הדרג המדיני והצבאי, עסק הדו"ח גם בהיבטים התקשורתיים של מהלך ימי הלחימה. הדו"ח מתייחס גם להעברת המידע לציבור באמצעות "רשת האינטרנט והבלוגים" ומציין כי "ההתמודדות עם צורכי ביטחון המידע חייבת להתחשב בנתוני רקע אלה של המציאות התקשורתית המודרנית בישראל". חברי הוועדה מתייחסים לכישלון הפעלת הצנזורה על הפרסומים במדיום האינטרנטי וקובעים כי "הצנזורה פועלת בעיקר מול אמצעי התקשורת המוסדרים, ואף לגבי אלה - רק לגבי העיקריים. פרסומים באתרי אינטרנט או במקומונים אינם נתפסים על ידי הצנזורה". בהמשך הדו"ח נכתב כי "חיוני שהצנזורה תתאים את עצמה לפיקוח אפקטיבי על אתגרי הפרסום החדשים, כולל האינטרנט". הוועדה קראה לפעול להטמעת מודעות לכך כי כל מי שמפרסם מידע, ובהם גם גולשים המפרסמים מידע באינטרנט, חייב למסור המידע לבדיקת הצנזורה, על-פי תקנות ההגנה לשעת חירום. מקור: Ynet.