הצעת חוק: ספקיות האינטרנט יאפשרו ניידות כתובות דוא"ל

ח"כ גלעד ארדן, יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת, עתיד להגיש בשבועיים הקרובים הצעת חוק לפיה ספקיות האינטרנט, בדומה לחברות התקשורת, יאפשרו ללקוחות להשתמש בכתובות הדוא"ל שלהם גם במעבר לספק אחר, וללא תוספת תשלום. לדברי ארדן, ההצעה נועדה להגביר את התחרות בתחום האינטרנט, על ידי העמדת כתובת הדוא"ל של המשתמש לרשותו תמיד, גם אם יבחר לעבור לספק אינטרנט אחר לשם הוזלת עלויות או מכל סיבה שהיא. על פי ארדן, כתובת הדוא"ל מהווה חסם לתחרות ומונעת מהמשתמשים פעמים רבות לעבור לספק אחר מחשש שמכריהם לא יוכלו לאתרם עקב שינוי הכתובת. יתרון נוסף לניידות הכתובות הוא ברצף אספקת שירותים אינטרנטיים. שירותים אינטרנטיים רבים הניתנים על פי זיהוי כתובת דוא"ל של המשתמשים, יוכלו להמשיך להינתן למשתמשים גם לאחר שעברו לספק אחר. איגוד ספקיות האינטרנט מסר כי להערכתו יש יותר ישראלים המשתמשים בתיבות דוא"ל של ספקיות האינטרנט מאשר בתיבות ברשת הניתנות ללא תשלום - מה שמגביר את חשיבות ההצעה. מקור: Ynet.