הצעת חוק: אסור לנהל בית בושת באינטרנט

גלובס מדווח כי היום הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק ביוזמת ח"כ זהבה גלאון, לפיה אסור לנהל בתי בושת באינטרנט. האחריות לאכיפת החוק תוטל על בעלי האתר ומנהליו, ואף על עורך התוכן והגרפיקאי. גלאון טוענת שכפי שהדין הפלילי אוסר על ניהול בתי בושת אמיתיים ומטיל אחריות על כל מסייע במעשה, כך צריך באותה מידה לאסור הפעלתם של בתי בושת וירטואליים. על-פי גלאון, בשנים באחרונות התפשטה תופעת בתי הבושת הוירטואליים בעוד זו אינה נחשבת עבירה. גלאון מציינת כי הקושי לאתר את בעלי האתרים, הסתרת הנשים המוצגות בהם והאנונימיות המוחלטת לה זוכים המשתמשים מגנה על בתי בושת אלה ומעצימה את התופעה. לשם כך, דרוש תיקון בסעיף 204 לחוק העונשין לפיו גם ניהול בתי בושת באינטרנט יהווה עבירה של ניהול מקום לשם עיסוק בזנות.