העירייה רשאית לעיין במחשב ודוא"ל של עובד

אולי יעניין אותך גם

האתר גלובס מדווח כי בית הדין האזורי למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות קבע באוקטובר האחרון כי ניתן לעיין במחשב ובחלופת הודעות דואר אלקטרוני של עובד ברשות המקומית. זאת בתנאי שהרשות היא שסיפקה לעובד את המחשב ואת תיבת הדואר האלקטרוני והם פועלים על שרת שלה. עירית טבריה הגישה תובענה משמעתית נגד אחד מעובדיה, בנימין אליהו. בעת הדיון, הציג אחד מאנשי המחשבים של העיריה נתונים המעידים כי אליהו עשה שימוש במחשב שלא לצרכי עבודתו. אליהו, מנגד, ביקש מבית הדין שלא לקבל את הנתונים כראיה בתיק שכן הם הושגו באופן פסול תוך חדירה לפרטיותו וביצוע האזנת סתר. בית הדין, בראשות השופט עו"ד דן בן-טל, איזכר את הפסיקה התקדימית שניתנה בבית הדין לעבודה ביולי 2007 בעניין העובדת טלי איסקוב {עב 10121/06 טלי איסקוב עינבר נ' הממונה על חוק עבודת נשים ואח'}. בית הדין לעבודה ראה באיסקוב כמי שנתנה את הסכמתה לעיון מעסיקיה בתכתובת הדואל שלה וזאת משום שתיבת הדואל ניתנה לה לצורכי עבודה. בנוסף, נפסק כי איסקוב עירבה תכנים אישיים ומקצועיים בהודעות ובכך ויתרה על זכותה לפרטיות בהן. בית הדין המשמעתי הסביר בהחלטתו כי עובד המקבל ממקום עבודתו תיבת דוא"ל לשימושו האישי, עליו להניח שהמידע בתיבה נגיש לאנשים נוספים במקום העבודה, כמו למשל לאנשי המחשבים של העיריה. בכך העובד מסכים מכללא שתיבת הדואר אינה רשותו הפרטית ולכן לא צריכה להיות לו ציפייה לפרטיות כל עוד הוא משתמש בשרת של מקום העבודה.