ישראל: רשימת הלוביסטים תפורסם באתר הכנסת

האתר גלובס מדווח כי ועדת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את החלק המרכזי בהצעת חוק הלוביסטים (שדלנים). הועדה אישרה את מרבית סעיפי הצעת החוק, שנועדה להסדיר את פעילותם של לוביסטים בבית המחוקקים. בין הסעיפים שאושרו - סעיף הקובע כי באתר האינטרנט של הרשות המחוקקת תפורסם לציבור רשימה של הלוביסטים הפעילים, לרבות רשימה של הגופים שכל אחד מהם מייצג. על הלוביסטים יהיה לעדכן את המידע באתר בכל מקרה של התקשרות עם לקוח חדש. את הצעת החוק הביאו לדיון חברי הכנסת שלי יחימוביץ וגדעון סער והדיון בה יתחדש בשבוע הבא. לנוסח המלא ראו: הצעת חוק הכנסת (תיקון - הסדרת פעולתם של שדלנים (לוביסטים)), התשס"ח-2007.