צרפת: יוזמה למס על שימוש באינטרנט ובסלולר

נשיא צרפת, ניקולא סרקוזי, יזם רפורמה חדשה בשירותי הטלויזיה הציבורית בצרפת. במסגרת הרפורמה, יוטל מס חדש על שירותי הגישה לאינטרנט והשימוש בטלפונים סלולריים במדינה. כמו-כן, יוטל מס על הרווחים הגבוהים שיפיקו ערוצי הטלוויזיה הפרטיים משידור פרסומות. המס החדש שייגבה, מיועד לסייע במימון אחזקת שני ערוצי הטלוויזיה הציבוריים בצרפת, בהם לא ישודרו פרסומות. הירידה בתחרות על הרווחים מפרסום, הביאה לעליה חדה במניות ערוצי הטלויזיה בצרפת בימים האחרונים. רעיונות אלה של סרקוזי הם חלק מ"מדיניות התרבות" שגיבש, עליה הקדים ונאם עוד בימי הבחירות לנשיאות. סרקוזי הבטיח "מהפיכה תרבותית בטלוויזיה הציבורית" אשר תמומן על-ידי "היטל מס על ההכנסה הגבוהה מפרסום בערוצים הפרטיים ועל הרווחים המופקים מאמצעי התקשורת החדשים, כגון גישה לאינטרנט או טלפונים סלולריים". מקור: BBC NEWS.