כ-39% מהגולשים הישראלים חברים ברשת חברתית

האתר The Marker מדווח על גידול של 2% באוכלוסיית גולשי האינטרנט בישראל בשנת 2007. קצב גידול זה דומה לקצב הגידול הכללי באוכלוסיית המדינה. בסך הכל מונה אוכלוסיית הגולשים שהם בני 13 ומעלה כ-4 מיליון משתמשים המהווים כ-55% מכלל האוכלוסיה במדינת ישראל. נתונים אלה הובאו מתוצאות סקר TIM החצי שנתי של TNS-טלסקר לדצמבר 2007. הסקר מדווח, בין היתר, כי כ-39% מכלל הגולשים רשומים לרשת חברתית כלשהי וכי שיעור זה דומה הן בקרב הגברים והן בקרב הנשים. עוד מלמד הסקר כי אחוז הגולשים החברים ברשת חברתית כלשהי עולה ככל שגילם של הגולשים יורד. כ-52% מהגולשים בגילאים 13-29 רשומים לרשת חברתית כלשהי ואילו רק כ-27% מהגולשים בני 50 ומעלה הינם בעלי פרופיל ברשת חברתית. עוד עולה מהסקר שכ-73% מהבתים הפרטיים בישראל מחוברים כיום לרשת האינטרנט, כשמתוכם - 96% מחוברים בחיבור מהיר. גם כאן ניכר גידול של 1% בהשוואה לנתוני הסקר בדצמבר 2006 (72% ו-95% בהתאמה).