מכה לגוגל בתביעת פטנטים

האם סרגל הכלים של גוגל, המותקן בדפדפן האינטרנט שלכם, מפר פטנטים? כן, טוענת חב' Hyperphrase. עד אתמול עמד לזכותה של גוגל פסק דין של ערכאה נמוכה שדחה את התביעה. אבל אז בא בית המשפט הפדראלי לערעורים בוושינגטון (הוא בית המשפט שדן בערעורי פטנטים) והפך את הקערה. חלקית. Hyperphrase טוענת שמרכיבי ה- Adsense (תוספת מודעות מלים לעמוד Web) ו- Autolink בסרגל הכלים (הוספת קישורים אוטומטיים. לדוגמה - הפיכת מספר סידורי של ספר לקישור לעמוד הספר באמזון) - מפרה ארבעה פטנטים שלה. בית המשפט החזיר לערכאה הנמוכה את הדיון בשאלה אם Autolink מפר פטנטים (כלומר, Adsense, מקור הרווח של גוגל, יצא מתחום הסכנה) - וזאת לאחר שמצא שפרשנות שהערכאה הקודמת נתנה לאחת מתביעות הפטנטים (claims) היא שגויה. מקור: PC World.