נדחה ערעור ישעיהו רוטר על העתקת תמונות ברוטר.נט

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט המחוזי בתל-אביב דחה ערעור שהגיש ישעיהו רוטר, ממפעילי האתר רוטר.נט, על פסק-דינו של בית משפט השלום בעיר. פסק-הדין חייב את רוטר לשלם 50,000 ש"ח לצלם שלומי בוצ'צ'ו, שחמש מתמונותיו הועתקו מאתר וואלה! לרוטר.נט. הרכב שופטים בראשות השופטת מיכל רובינשטיין, יחד עם השופטת שרה דותן והשופט שאול שוחט, קבע כי טענת רוטר בדבר הצורך בהנחת תשתית ראייתית מינימלית לגבי הנזק, כתנאי לפיצוי, נכונה היא ככל שמבקש הנפגע לזכות בפיצוי סטטוטורי הגבוה יותר מהרף המינימלי. במידה ומסתפק הנפגע ברף המינימלי, אין הוא חייב בהנחת תשתית ראייתית כלשהי בדבר הנזק המוחשי שנגרם לו. עוד נפסק כי אין לקבל את טענת רוטר כי ראוי לפטרו מתשלום פיצוי, בהתאם להגנת "מפר תמים". בית המשפט סבר כי רוטר אינו "גולש מן הישוב", שכן מדובר באדם המפעיל אתר אינטרנט פופולרי, שכתבות מאתרים אחרים, לרבות הצילומים שבהם, הם "לחם חוקו".

בית המשפט ציין כי רוטר לא טען כי עשה ניסיון כלשהו לברר מיהם בעלי הזכויות בתמונות, על-מנת לבקש רשות להשתמש בהן וכי התנהלות זו היא פסולה וגובלת בעצימת עיניים. נקבע כי הוכח שרוטר הפר את זכות היוצרים של הצלם, שעה שהשתמש בחמש תמונות, ללא שעשה ניסיון לקבל רשות שימוש. נפסק כי אין מקום לשלול מבוצ'צ'ו את הפיצוי ולאפשר מצב שבו "יצא חוטא נשכר", אך ורק מן הטעם שיש פער בין גובה הפיצוי לשווי הזכות. שמדובר בפיצוי ללא הוכחת נזק, יש להניח כי הרתעה הינה התכלית המרכזית שעמדה לנגד עיני המחוקק. רוטר חוייב בתשלום הוצאות ושכ"ט ב"כ המשיב, בסך 30,000 ש"ח + מע"מ {ע"א 3130/05 רוטר ישעיהו נ' בוצ'צ'ו שלומי}.