הולנד: משרדי הממשלה יעברו לתוכנות קוד-מקור פתוח

משרדי הממשלה ורשויות המדינה בהולנד יחלו להשתמש בתוכנות מבוססות קוד-מקור פתוח, כך הודיע המשרד לענייני כלכלה במדינה. כמו כן, תאמץ המדינה תקנים פתוחים עבור קבצים רשמיים וזאת עד לחודש אפריל 2008. המדיניות הרשמית החדשה קובעת כי ארגונים בדרג לאומי נדרשים להיערך להשתמש בתקן הפתוח ODF לשמירת מסמכים וכי ארגונים בדרגים נמוכים יותר ייערכו לכך עד לשנת 2009. בהתאם להודעה, משרדי הממשלה יוכלו להמשיך ולהשתמש גם בתוכנות קנייניות, אך יהיה עליהם להצדיק את השימוש כאמור. מקור: Ynet.