Ynet לא יחוייב למסור פרטי גולש אנונימי

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט המחוזי בתל-אביב קבע כי האתר Ynet לא יחוייב למסור את פרטיו של גולש אנונימי, שהעלה טענות כנגד מועמד לראשות עיריית קריית אונו במסגרת פורום באתר. הגולש, שכתב בפורום תחת השם "צחי200", העלה טענות כנגד עו"ד יעקב סבו, בנוגע לפעילותו הפוליטית דלעיל. בעקבות פנייתו של סבו לאתר, הוסרו הודעותיו של הגולש האנונימי, אך למרות בקשותיו - פרטיו של אותו גולש לא נמסרו. פסק-הדין ניתן על-ידי השופטת מיכל אגמון-גונן, שהזכירה בפסיקתה את פסק-דינו של ביהמ"ש המחוזי בחיפה בענין רמי מור והמבחנים שנדונו בו לחשיפת פרטי גולשים אנונימיים. ביהמ"ש קבע כי המבקש (סבו) העיד על עצמו כי הינו איש ציבור, על-כן הנטייה צריכה להיות לעבר האנונימיות.

בנוסף, אזכרה השופטת את החלטתה שלה מביהמ"ש השלום בירושלים, בענין פלונית, שם הורתה לספקי אינטרנט לחשוף פרטי גולשים שהשמיצו עובדת מדינה ובתה. בהתאם להלכה שקבעה בענין פלונית, הוסיפה השופטת כי הפרסומים שבגינם מתבקשת חשיפת שם הגולש, אינם עומדים במבחן העבירה הפלילית וכן כי ספק בעיניה אם המבקש היה מצליח לבסס תביעת לשון הרע, גם הייתה זהות הכותב ידועה לו. עוד נקבע, כי בהתאם להחלטה בענין מור, הרי שעל מי שנפגע לנקוט צעדים מטעמו לחשיפת זהות הגולש ולכל הפחות לקרוא לו להזדהות בשמו באותו הפורום או האתר {ה"פ 541/07 עו"ד יעקב סבו נ' ידיעות אינטרנט}. מקור: Ynet.