משרד התקשורת יוצא בשימוע ל-Naked ADSL

משרד התקשורת הודיע כי הוא יוצא בשימוע לחברת "בזק", שמטרתו לאפשר למנויי החברה לקבל שירותי גישה רחבת-פס מספקי אינטרנט, ללא קו מנוי טלפון (שירות הידוע בכינוי Naked ADSL). כיום, ההצטרפות לשירותי האינטרנט המהיר שמספקת בזק, באמצעות ספקי גישה, מותנית בהזמנת קו מנוי טלפון. יודגש, כי אפשרות לקו אינטרנט בלבד, קיימת כיום ללקוחות חברות הכבלים. שר התקשורת מסר כי בכוונתו "להסיר עוד חסם משמעותי, כדי לקדם את התחרות בטלפוניה הקווית, לקראת ניידות המספרים, ולאפשר ללקוחות לקבל שירותי NAKED ADSL באינטרנט, כאשר את שירותי הטלפוניה יוכלו לקבל ממפעיל מסורתי או ממפעיל חדש בטכנולוגיית ה-VOB והכל תוך שמירה על מספר הטלפון הקיים". בכך, מצטרף המשרד לרגולאטורים בעולם, המחייבים ספקי תקשורת בעלי כח שוק משמעותי באספקת שירותי ADSL ללא התניה ברכישת קו טלפון, כגון אוסטריה, שוודיה, אנגליה, וארה"ב. ההחלטה צפויה לתרום להתפתחות התחרות בתחום התקשורת הפנים ארצית הנייחת.