ארצות-הברית: תביעת ה-GPL הראשונה הסתיימה בפשרה

התביעה הראשונה בארצות-הברית על הפרת רישיון של הקוד הפתוח מסוג GPL הסתיימה בפשרה לאחר שהנתבעת, חברת התוכנה Monsoon Multimedia והתובעת "המרכז המשפטי לתוכנה חופשית" (SFLC) חתמו על הסדר פשרה ביניהן. התביעה הוגשה בגין שימוש בקוד המקור של BusyBox. לטענת התובעת, הנתבעת הפרה את ה-GPL 2 שתחתיו הופץ הקוד. ההסכם כלל תשלום פיצויים לתובעת וכן התחייבות מצד הנתבעת למנות "מפקח תאימות קוד פתוח" שימנע ממנה לחזור על מעשיה בעתיד. בעוד שהתובעת והנתבעת הביעו סיפוק מההסכם שהתגבש ביניהן, נכזבה ציפייתם של מפתחי הקוד הפתוח ומשפטנים בתחום ששקיוו כי התביעה תייצר את פסק הדין הראשון שיבחן הלכה למעשה את כוחו של רישיון ה-GPL. מקור: REG Developer.