<a href="/computer-law/roy_yogev.pdf">תק 2704/07 רועי יוגב נ' רונן משולם</a>

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, בית המשפט לתביעות קטנות בחיפה, השופטת ג'אדה בסול): התובע העלה מאמר שחיבר לאתר אינטרנט המאפשר שיתוף מאמרים. לפי תנאי האתר, רשאי כל גולש לעשות שימוש במאמר, בתנאי שיינתן קרדיט למחבר. התובע טען כי הנתבעים העתיקו את תוכן המאמר, ללא מתן קרדיט לתובע, בניגוד לתנאי האתר ותוך הפרת זכויות יוצרים. נפסק – מדובר באתר שיתוף, המאפשר שימוש חופשי במאמרים המתפרסמים בו, בכפוף לתנאי האתר וללא צורך בתשלום. התנאי לפיו יש לפרסם את המאמר לרבות קרדיט לכותב, נועד להגן על זכותו המוסרית של התובע במאמר. התובע הסכים לפרסום המאמר ושימוש בו ללא תשלום, על-כן אין המדובר בזכות היוצרים, כי אם בזכות המוסרית הקבועה בהוראות ס' 4א לפקודת זכות יוצרים. על-פי תנאי האתר, על המשתמשים לפרסם את המאמר במלואו, כולל שורות הקרדיט והשארת קישורים פעילים בתיבת הקרדיט לכותב. פרסום ללא מתן הקרדיט, מהווה הפרה של תנאי האתר ופגיעה בזכותו המוסרית של התובע. הסכמת התובע לפרסום המאמר, באתר שיתוף לשימוש חופשי, נועדה גם לשמש לקישור בינו לבין הגולשים הקוראים את מאמרו, על-ידי מתן הקרדיט בפרסום השם והקישור. זהו הקרדיט הדרוש מכל מפרסם, על-מנת שזכותו המוסרית של התובע במאמר תישמר ותנאי האתר יקוימו. האתר המפר ושם המתחם שלו רשומים על-שם הנתבע 1, על-כן אין הוא יכול להתגונן בטענה שהפרסום בוצע על-ידי אחר ויש להטיל עליו אחריות בשל כך. מהראיות עולה כי הייתה פניה לנתבע בדבר ההפרה על-ידי הנהלת אתר השיתוף. התובע זכאי לפיצוי מהנתבע בגין הפגיעה בזכותו המוסרית, בסך 2,500 ₪.