מאסטרקארד זכתה בשם המתחם Master--card.com

אולי יעניין אותך גם

בוררת מטעם הארגון העולמי לקניין רוחני (WIPO) פסקה לזכותה של חברת מאסטר קארד העולמית, והעבירה לרשותה את הזכויות בשם המתחם Master--card.com. החברה הגישה תלונה למוסד הבוררות המקוונת שמפעילה WIPO, בטענה לגזל זכויותיה בשם המתחם דלעיל. המשיב, Hector Cancel מארה"ב, מחוייב להשתתף בהליך הבוררות הנ"ל, מכוח כללי הרישום שאותם אישר במהלך רישום שם המתחם. המבקשת הציגה אסמכתאות רבות בדבר זכויותיה בשם MasterCard לרבות רישום מאות סימני מסחר בכל רחבי העולם. המבקשת טענה כי שם המתחם שבמחלוקת דומה עד כדי הטעייה לסימניה המסחריים ולאתרים שהיא מפעילה וכי המשיב עושה בו שימוש פסול. הבוררת פסקה כי למבקשת זכויות מוכחות בסימן MasterCard, בהתבסס על השימוש הנרחב שהיא עושה בו וסימני המסחר הרשומים על-שמה. עוד נקבע, כי שם המתחם שבמחלוקת זהה לסימניה המסחריים של המבקשת, או לכל הפחות דומה להם עד כדי הטעייה. התוספת של שני המקפים בשם המתחם, המפרידים בין שתי המילים, אינה משנה לענין זה {תופעה הידועה בכינוי Typo-squatting: ניסיון למשוך תנועה ממשתמשי אינטרנט המשבשים את הקלדתם של שמות מתחם מוכרים}. בנוסף, פסקה הבוררת כי למשיב אין אינטרס לגיטימי בשם המתחם וכי הוא רשם אותו בחוסר תום-לב. להחלטה המלאה.