SCO מבקשת הגנה של צ'פטר 11

במסגרת הפינה "ככה ייעשה...", חב' SCO עתרה להגנה לפי פרק 11 (Chapter 11 הידוע) של חוק פשיטות הרגל האמריקאי. SCO היא ספק של מערכות ומוצרי יוניקס. החברה התפרסמה בשנים האחרונות כמי שניסתה לנהל מלחמת חורמה נגד לינוקס. במסגרת זו הגישה ב- 2003 תביעה נגד IBM בטענה שהחברה הפרה את זכויותיה הקנייניות כאשר העבירה סודות ממערכות יוניקס לקרנל של לינוקס. גורלה של התביעה נחרץ לאחרונה כאשר נפסק שנובל, ולא SCO, היא בעלת הקניין הרוחני ביוניקס. מקור: Z Trek.