בקרוב בישראל - בחירות ממוחשבות

האם עומד להסתיים עידן פתקי ההצבעה הלבנים? אתר האינטרנט nrg מדווח כי משרד הפנים אישר לקיים ניסוי בהצבעה אלקטרונית בישראל. בהתאם לדיווח, אישר שר הפנים מאיר שיטרית לצוות ממשרדו לקיים פיילוט לבחירות הממוחשבות. הפיילוט ייערך כבר בחודש נובמבר הקרוב, במהלך מערכת הבחירות למועצות האזוריות. הניסוי ייערך בעשרה יישובים, בהם יתבקש ציבור המצביעים להצביע פעמיים: פעם ראשונה בדרך המקובלת ופעם נוספת באמצעות מחשב. במהלך הליך הבחירות הממוחשב יופיעו תמונות המועמדים ושמם על צג המחשב וכל אחד מהמצביעים יידרש ללחוץ על הצג ולבחור את המועמד בו בחר. בטרם סיום הליך ההצבעה, יתבקש המצביע לשוב ולאשר את בחירתו. משרד הפנים סבור כי בחירות ממוחשבות עשויות להביא לעלייה בשיעור ההצבעה, כיוון שכל אזרח יוכל להצביע בכל קלפי ברחבי המדינה ולא רק בקלפי במקום מגוריו הרשמי. בנוסף, שימוש במערכות ממוחשבות צפוי לצמצם את מספר זיופי הקולות וכן לקצר באופן ניכר את ההמתנה מורטת העצבים לתוצאות הבחירות. במידה והניסוי הקרוב יצליח, יפעל שר הפנים ליישם את השיטה במהלך מערכת הבחירות לרשויות המקומיות, בעוד כשנה.