מפעל הפיס: התירו לנו לשווק באינטרנט

בתביעה שהגיש מפעל הפיס לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, הוא מבקש סעד הצהרתי לפיו הוא רשאי לשווק את ההגרלות והמשחקים שהוא מפעיל גם ברשת האינטרנט. בתביעתו, טוען מפעל הפיס כי לא נדרש לו היתר מיוחד משר האוצר לפעילות זו וכי אובדן ההכנסות השנתי הצפוי לו מהתנגדות האוצר למהלך, עולה כדי 200 מיליון ש"ח. בנוסף, טוען מפעל הפיס כי היתר הפעילות שניתן לו על-ידי שר האוצר מכוח חוק העונשין, תקף גם לגבי עריכת ושיווק הגרלות ומשחקים באינטרנט, כל עוד אין בכך שינוי בתנאי המשחק. בהיתר שניתן למפעל הפיס, נקבע כי כל "שינוי בתנאי ההגרלות" יהיה טעון אישור מראש משר האוצר. כעת, טוען הפיס כי המשחקים האינטרנטיים אינם מהווים שינוי במשחק עצמו, אלא בדרך השיווק בלבד וכי מדובר בתוספת של דרכי מכירה של מוצרים שכבר הותר לו לשווק {ה"פ 913/07 מפעל הפיס נ' מדינת ישראל}. מקור: גלובס (דורש הרשמה).