למי שייך שם-המתחם Beachess.com?

בורר מטעם הארגון העולמי לקניין רוחני (WIPO) סרב להעביר את שם המתחם Beachess.com לידי חברה מג'מייקה שהגישה עתירה בעניין. ההחלטה ניתנה כאמור לטובת המשיבה, למרות שהאחרונה לא טרחה להגיש את תגובתה לעתירה. המבקשת היא חברה המפעילה אתרי נופש באיים הקאריביים, לרבות 4 אתרים המוכתרים בשם Beaches. למבקשת מספר רב של סימני מספר רשומים במילה Beaches והיא משווקת את שירותיה, בין היתר, באמצעות שם המתחם Beaches.com. הבורר קבע כי שם המתחם של המשיבה דומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר של המבקשת, למרות התוספת של האות S הנוספת בסוף המילה. עוד קבע הבורר, כי לאור העובדה כי המשיבה לא הגישה תגובה, לא נסתרה טענת המבקשת לפיה למשיבה אין אינטרס לגיטימי בשם המתחם נשוא המחלוקת. אף על פי כן, הותיר הבורר את שם המתחם בידי המשיבה, משום שלא הוצגו בפניו נסיבות נוספות היכולות להעיד כי שם המתחם נרשם בחוסר תום-לב, במיוחד לאור האופי הגנרי של סימן המסחר של המבקשת. הבורר קבע כי הלכה זו חלה גם לגבי שיבושי כתיב של מילים גנריות, בדיוק כמו המילה Beachess. להחלטה המלאה.