ארצות-הברית: מכרז התדרים הפתוחים מתחיל; הענין - אפסי

ברוב של 4-1 החליטה נציבות התקשורת הפדראלית בארצות-הברית לפתוח בתהליך שבמסגרתו ישוחררו תדרי UHF טלוויזיונים לחברות תקשורת שיציעו באמצעותם רשתות תקשורת אלחוטיות. התדרים מצויים בספקטרום שבין 775 ל- 793 מגהרץ. התנאים שהציבה הנציבות הפדראלית - החברות שירכשו את התדרים חייבות לאפשר לכל מכשיר קצה להתחבר לרשת; כל מכשיר קצה חייב לאפשר הרצת כל אפליקציה והשירותים יועמדו לרשותן של רשויות חירום בעת הצורך. דרישת גוגל לניטראליות טכנולוגית (החיוב שלא להציע שירותים עדיפים ו/או מוזלים ללקוחות מסוימים) - לא התקבלה. כך גם דרישת גוגל לאפשר לחברות קטנות לרכוש חלק מהספקטרום במחירים סיטונאים. לעת עתה נראה שבתנאים הנוכחיים אף חברה לא תהיה מעוניינת לרכוש את התדרים, כולל לא גוגל שהיתה מוכנה להציע 4.6 מיליארד דולר אם יתקבלו תנאיה. מקור: BetaNews.