גרמניה: נפסק - סקייפ הפרה את הרישיון הציבורי הכללי

בית משפט מחוזי במינכן פסק ש- Skype, חברה רשומה בלוקסמבורג, הפרה את הרישיון הציבורי הכללי של גנו (GNU GPL). סקייפ שיווקה מכשיר טלפון מתוצרת SMC Networks הספרדית, שהופעל באמצעות לינוקס - מבלי להציע את ה-GPL ואת קוד המקור של התוכנה. ה-GPL מחייב להעמיד את תנאי הרישיון לרשות מקבל התוכנה ולהציע לו את קוד המקור שלה. התובע היה הרלד וולטה, המפעיל את אתר gpl-violations.org, שבעבר כבר זכה בפסיקה או שתיים המכירה בתוקפו של הרישיון. קודם שהגיש את התביעה פנה ולטה לחברה הספרדית וזו צרפה למכשירי הטלפון טקסט המודיע כי הם כוללים לינוקס ומפנה את המעוניין לכתובת אינטרנט שבה יוכל לקרוא את ה-GPL ולהוריד את קוד המקור. בית המשפט פסק שאין די בכך. הצעת קוד המקור באינטרנט מספקת כשהתוכנה מופצת ברשת. כאשר צורות הפצה אחרות מעורבות, אין די בכך. בנוסף נפסק שהפרטים שמסרה החברה על ה-GPL וגם על ה-LGPL לא היו מספקים. אף שסקייפ אינה יצרנית הטלפון, נפסק, היא חייבת היתה לבדוק כיצד עומדת היצרנית בתנאי הרישיון אחרי שתשומת לבה הופנתה להפרה. אז ככה - (א) הפסיקה איננה נגד המפר הישיר אלא נגד המפיץ. מעניין; (ב) פסיקה בגרמניה נגד חברה מלוקסמבורג. גם מעניין; (ג) הראלד ולטה הוא בעיה מהלכת למפרי ה-GPL. מקור: Heise online.