ארצות-הברית: לא ניתן לתקן הסכם שירות בהודעה באינטרנט

אולי יעניין אותך גם

בית משפט פדראלי לערעורים (9th Circuit) קבע כי חברות אינן יכולות לשנות הסכמים עם לקוחותיהם על-ידי פרסום התיקונים בעמוד האינטרנט של החברה, מבלי להודיע זאת ללקוחות תחילה ולקבל את הסכמתם. הפסיקה סוללת את הדרך למגיש העתירה, ג'ו דאגלאס, להגיש תובענה ייצוגית כנגד חברת הטלפוניה שהוא מנוי לשירותיה - Talk America. תחילתה של הפרשה בהסכם לשירותי טלפוניה שחתם דאגלאס עם חברת America Online Inc, שנרכשה לאחר מכן על-ידי חברת Talk America. האחרונה המשיכה לספק את שרותי הטלפוניה ללקוחותיה הקודמים של AOL. למרות זאת, החליטה החברה הרוכשת לשנות את תנאי ההתקשרות שחתמו הלקוחות עם AOL ולהציב הודעה אודות השינויים כאמור באתר האינטרנט של החברה. החברה הוסיפה להסכם השירות מספר תנאים שלא היו בו קודם לכן, לרבות ייקור של תעריפי השיחות, סעיף בוררות וסעיף ויתור על הגשת תובענות ייצוגיות. העותר לעיל המשיך לעשות שימוש בשירותי הטלפוניה של החברה במשך 4 שנים נוספות, מבלי שהיה מודע לשינויים, לרבות תוספת המחיר.

דאגלאס תבע את Talk America בבית משפט פדראלי, בטענה כי הפרה את חוק התקשורת הפדראלי, חקיקה צרכנית נוספת ואת הסכם השירות עצמו. מנגד, ביקשה החברה מביהמ"ש כי יאכוף את סעיף הבוררות שבמרכז המחלוקת וביהמ"ש אישר זאת. דאגלאס ערער על החלטה זו בפני ביהמ"ש לעיל, שקבע כאמור כי החברה לא יכולה לשנות את תנאי ההתקשרות באופן שרירותי, באמצעות הודעה באינטרנט, מבלי ליידע את לקוחותיה באופן מפורש וללא הסכמתם. מקור: ComputerWorld.