הצעת-חוק: הודעות תכנון ובניה תתפרסמנה באינטרנט

הצעת-חוק פרטית חדשה מבקשת לחייב את פרסומן של הודעות בענייני תכנון ובניה ברשת האינטרנט, במדור שייוחד לכך באתר האינטרנט של משרד הפנים. הפרסום כאמור יהיה בנוסף לפרסום בעיתונים המקובל היום. את הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - חובת פרסום הודעות באינטרנט), התשס"ז-2007, הגישו חברי הכנסת חנא סוייד, מוחמד ברכה ודב חנין, בתאריך 23.7.2007 (מספרה פ/17/2856). בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר כי "השימוש ברשת האינטרנט שהולך ומתרחב בארץ ושיטות החיפוש הקלות שהרשת מאפשרת מהווים הזדמנות לשימוש בכלי האינטרנט לפרסום הודעות התכנון והבניה...תהיה כתובת ארצית אחידה לכל הפרסומים, בסביבה רלוונטית לעניין, ובמתכונת אחידה מובנת וקלה לחיפוש ולמעקב".