ישראל: הממשלה תומכת בחוק נגד הימורים מקוונים

האתר Ynet מדווח כי ועדת השרים לעניני חקיקה אישרה אתמול את הצעת החוק של חה"כ רונית תירוש (קדימה), המיועדת להילחם בתופעת ההימורים המקוונים. ההצעה אמורה לעלות לקריאה טרומית במליאת הכנסת כבר מחר. הצעת חוק העונשין (תיקון - משחקים אסורים, הגרלות והימורים ברשת האינטרנט), התשס"ז-2007, נועדה לתקן את סעיפי חוק העונשין העוסקים במשחקים אסורים, הגרלות והימורים, לרבות על-ידי ייבוש המקורות הכספיים של העוסקים בתחום זה.

הצעת החוק קובעת כי ייאסר על אתר אינטרנט, ללא קשר למיקומם הפיזי של שרתי האתר, להציע לישראלים משחקים אסורים, בתנאי כי מתקיים לפחות אחד מהבאים: 1. האתר הוא בעברית; 2. האתר מקבל תשלומים בשקלים; 3. האתר כולל הימורים על תוצאות משחקי ספורט המתקיימים בישראל, בין קבוצות ישראליות. ההצעה קובעת כי לצוות על חברות המספקות שירותי אחסון, או "שירותי העברת מידע לאתר אינטרנט", על חסימת אפשרות הגישה לאתר שהוצא לגביו צו על-פי החוק. עוד נקבעו איסורים על פרסום אתרי הימורים ונאסר על חברות האשראי לסלוק תשלומים המיועדים לאתרי ההימורים ומשתמשיהם.