הממשלה מאשרת: ספקי גישה יציעו שירות סינון תכנים

אולי יעניין אותך גם

ספקי גישה לאינטרנט יציעו למנוייהם שירותים של סינון אתרים בלתי הולמים לקטינים ברשת האינטרנט. אלה הם אתרים שעיקרם הימורים, אלימות ותועבה שאינם באופן מובהק בעלי ערך אומנותי, מדעי, חדשותי, חינוכי או הסברתי. כך קובעת הצעת חוק שהוגשה היום לועדת השרים לענייני חקיקה מטעמו של שר התקשורת, אריאל אטיאס (ש"ס). ועדת השרים אישרה את ההצעה, המבקשת לבוא במקומה של הצ"ח 892 של ח"כ אמנון כהן (ש"ס).

לפי ההצעה, ה-ISP יציע למנוייו את השירות במועד ההתקשרות או בעת חידושה. בתוך 60 ימים מחקיקת החוק יפנו ספקי הגישה למנוייהם הקיימים כדי לקבל הודעות בדבר בחירתם. הספק לא יספק שירות גישה לאינטרנט אלא לאחר שקיבל הודעה מפורשת מאת המנוי אם ברצונו לקבל שירות סינון תכנים אם לאו. במידה שלא קיבל הודעה כאמור, יספק למנוי שירות מסונן.

התקנת או הפעלת שירות סינון התכנים תעשה על ידי ספק הגישה לאינטרנט, על-ידי המנוי לפי בחירתו או בדרך אחרת שאישר השר. בנוסף דורשת ההצעה שהשר יהיה רשאי לקבוע הוראות לענין ביצועה, לרבות בענין מתכונת שירות סינון תכנים, יידוע מנויים בדבר השירות ואופן זיהוי מנוי כבגיר.