ניו-זילנד: בנקים יבדקו את רמת אבטחה במחשבי הלקוחות

אולי יעניין אותך גם

איגוד הבנקים בניו-זילנד פרסם נוהל חדש, המתיר לבנקים לבקש גישה למחשבי לקוחותיהם ולבדוק את רמת אבטחת המידע באותם מחשבים. הנוהל החדש מתיר לבנקים לעשות כן במקרים של עסקאות מקוונות השנויות במחלוקת, בטענה של שימוש ללא הרשאה בפרטי המשתמש. הנוהל אף מאפשר להטיל על הלקוחות אחריות לנזקים הכספיים שייגרמו לבנקים, כתוצאה מעסקאות שנעשו ללא הרשאה. הטלת אחריות על הלקוח תתאפשר במידה ויתברר כי השתמש במחשב שאינו מוגן דיו באמצעי הגנה בסיסיים ומעודכנים (פיירוול, אנטי-וירוס וכדומה), או אפילו אם יתברר כי לא נקט בצעדים סבירים להבטיח את עדכניות האמצעים הללו. כמו כן, ניתן יהיה להטיל אחריות על לקוח שהשתמש בסיסמה פשוטה וברורה מאליה, או לקוח שהחזיק בעותק פיזי או אלקטרוני של המידע המזהה שלו (מספר תעודת זהות או מספר מזהה אחר). הלקוח לא יהיה חייב להסכים לבדיקה, אך במידה וייסרב הבנק יהיה רשאי לדחות את תביעתו. מקור: Computer World.nz.