eBay אוסרת סחר בין-מדינתי במוצרי שנהב

אולי יעניין אותך גם

ענקית המכירות הפומביות הודיעה כי הוא אוסרת סחר בין-מדינתי במוצרי שנהב באמצעות האתר. ההחלטה ניתנה בעקבות מחקר שהוצג להנהלת האתר, על-ידי קבוצה העוסקת בהגנה על חיות בטבע, הקובע כי 9 מתוך 10 מוצרי שנהב הנמכרים באמצעות האינטרנט - אינם חוקיים. האתר יתריע בפני משתמשיו כי הם מחוייבים בהצגת אסמכתא לחוקיות השנהב, בטרם מכירתו באתר. הואיל והחוקים בדבר מכירת שנהב שונים ממדינה למדינה, הרי שהאיסור יחול רק לגבי מסחר בין-מדינתי בשנהב ולא באשר למסחר בין מוכר וקונה מאותה מדינה. מקור: USA TODAY.