סין: לא ייפתחו עוד בתי אינטרנט-קפה נוספים

אולי יעניין אותך גם

השלטונות בסין לא ינפיקו רישיונות לבתי אינטרנט-קפה חדשים וזאת עד לתום שנת 2007. ההנחיה החדשה באה על רקע בחינה כללית של השימוש באינטרנט בסין וחששם של השלטונות מפני ההשפעות השליליות של הרשת על אזרחיה הצעירים של המדינה. צעד זה מהווה חלק מהמגמה להגברת הפיקוח על השימוש באינטרנט במדינה. בחודש אפריל השיק נשיא סין, הו ג'ינטאו, את הקמפיין לטיהור האינטרנט מתוכן "לא בריא", כפי שהוא מכנה אותו. מגמה זו משקפת את היחס האמביוולנטי של השלטון בסין לרשת. מצד אחד כלי חינוכי ראשון במעלה, מצד שני צוהר לתוכן מושחת וחתרני. לפי הערכות, יש בסין כ-137 מיליון משתמשי אינטרנט, מספר הצפוי לגדול בשיעור חד. מקור: SiliconValley.com.